2% pre klub
O nás
Členovia klubu
Stanovy klubu
Členstvo v klube
Technika
Kategórie
Galérie
Linky
Pravidlá 2012
helbichova.sk

2% pre klub(2019-04-18 15:29:37)

Ako platiteľ  dane z príjmov sa môžete aj v tento rok rozhodnúť, kam pôjdu 2% Vami zaplatenej dane. Ak Vy neurčíte, komu majú Vaše peniaze pomôcť, automaticky sa odvedú do štátneho rozpočtu. Týmto spôsobom môžete pomôcť mnohým subjektom z neziskového sektora, medzi ktoré patrí aj naše občianske združenie. Prispením Vašich 2% z dane priamo podporíte činnosť klubu a výstavbu offroad dráhy vo Vlkanovej.


Vopred ďakujeme za Vašu podporu !

Časové lehoty na poukázanie 2%:

 • 15.1.2019- Komora notárov SR zverejní definitívny Zoznam prijímateľov 2% na rok 2018

 • 15.2.2019 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

 • 31.03.2019 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

  Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

 • 31.03.2019 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2019 môže poukázať iba 1,0% z dane.

  Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!

  Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

 • 30.4.2019 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

Postup krokov:

Tlačivá na poukázanie 2% z dane:

zdroj: rozhodni.sk

Copyright © 2011 | All by pico | Valid XHTML | Valid CSS | rc-nitra.sk
Na zlepšenie našich služieb používame cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať bližšie tu. Kde sa aj dočítate prečo je tu toto otravné okienko.